Voněl

Hledám varianty 'voněl' [ voní (4) voněl (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 30:38...Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Žalmy 45:9...radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery...
Píseň 1:3...jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto panny milují...
Píseň 3:6...stoupá dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká voní dálkami. Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát...
Píseň 7:9... Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech  voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému...
Ezechiel 16:19...mouku s medem a olejem - jsi přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylo! praví Panovník Hospodin....

Slova obsahující voněl: provoněla (1) voněl (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |