Vonící

Hledám varianty 'vonící' [ vonící (19) ]. Nalezeno 19 veršù.
Leviticus 1:9...jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu -...
Leviticus 1:13...oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť...
Leviticus 1:17...ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou...
Leviticus 2:2...nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a...
Leviticus 2:9...jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a...
Leviticus 3:5... jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť...
Leviticus 8:21...berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak...
Leviticus 8:28...oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš...
Leviticus 23:13...efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu...
Leviticus 23:18...oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí příjemně vonící Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť...
Numeri 15:10...půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s...
Numeri 15:13... když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý...
Numeri 15:14...vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy....
Numeri 15:24...mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou...
Numeri 28:24...každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 28:27...nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky,...
Numeri 29:2...běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního...
Numeri 29:8...postit; nedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního...
Efeským 5:2...a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |