Volským

Hledám varianty 'volským' [ volským (1) volské (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Soudců 3:31...Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti...
2. Samuel 6:6...ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti...
1. Královská 19:21... co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z...
1. Letopisů 13:9...Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |