Volejte

Hledám pøesnì 'volejte'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
1. Královská 1:34...krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní rohvolejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět....
Žalmy 81:2...Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i...
Izaiáš 55:6...oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezenívolejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu...
Jeremiáš 4:5...v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnicevolejte ze všech sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme...

Slova obsahující volejte: provolejte (1) svolejte (5) volejte (4) zavolejte (5) zvolejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |