Volajícího

Hledám varianty 'volajícího' [ volajícího (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 15:19...ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího, a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil...
Izaiáš 40:3...Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu,...
Matouš 3:3...o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte...
Marek 1:3...svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte...
Lukáš 3:4...to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte...
Jan 1:23...Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti...
Galatským 4:6... Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Synavolajícího: "Abba, Otče!" A tak díky Bohu nejsi otrok,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |