Volají

Hledám pøesnì 'volají'. Nalezeny 22 verše. Další varianty: volejte (4) volej (17) volat (44) voláme (3) volám (24) volaly (1) volali (47) volala (3) volal (62) volají (22) volá (31)
1. Královská 1:25...a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijívolají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani...
Job 24:12...umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se...
Job 35:12...nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých....
Job 38:41...pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy...
Žalmy 29:9...a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako...
Žalmy 35:21...vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírajívolají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine?...
Žalmy 40:16...vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti,...
Žalmy 70:4...svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti,...
Žalmy 84:3...vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov ,...
Žalmy 147:9...dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá...
Přísloví 18:6...ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí...
Izaiáš 46:7... na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim, nezachrání je z jejich soužení....
Izaiáš 52:8...Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!" Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči...
Jeremiáš 2:27...mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bídavolají: ‚Přijď a zachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové,...
Ozeáš 7:11... Efraim je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se...
Ozeáš 8:2...totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Anovolají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil...
Ozeáš 11:7...se rozhodl ode odvrátit; i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu...
Jonáš 3:8...nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinouvolají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých...
Matouš 11:16...pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsivolají na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste;...
Marek 3:31...a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá...
Lukáš 7:32...podobají? Jsou jako děti, které sedí na návsivolají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste,...
Lukáš 18:7...snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci?...

Slova obsahující volají: nevolají (2) povolají (1) předvolají (1) svolají (1) volají (22) volajícího (7) vyvolají (1) zavolají (1) zvolají (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |