Volů

Hledám varianty 'volů' [ vůl (4) voly (4) volů (3) volem (1) volech (1) vole (1) vola (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 21:27... do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovcevoly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy....
Genesis 32:6...u Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly,...
Leviticus 1:16...bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem...
Numeri 22:4..."Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času...
Deuteronomium 22:10...jak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej volem a oslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látku z...
1. Samuel 11:7...a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch poslech do...
1. Letopisů 12:41...jídlo na oslech, velbloudech, mezcíchvolech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej...
Job 6:5... Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak...
Přísloví 7:22...nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá do...
Amos 6:12...Dokážou koně běžet po skále? se snadvoly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a...
Lukáš 13:15...Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera...
Lukáš 14:5...někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny, copak byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se...
Lukáš 14:19..., omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím , omluv .' Další řekl:...
Jan 2:14...cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si...
Jan 2:15...bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemivoly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a...

Slova obsahující volů: buvolů (1) volů (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |