Vojenských

Hledám varianty 'vojenských' [ vojenští (1) vojenských (4) vojenské (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 31:48...přikázal. Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli...
2. Samuel 20:8...Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když...
1. Královská 1:25...množství ovcí a sezval všechny královské synyvojenské velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují,...
1. Letopisů 27:1... kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po...
2. Letopisů 32:6...množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na prostranství u...
2. Letopisů 33:14... Po všech opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy...
Nehemiáš 2:9...jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu. Jakmile se to doslechl Sanbalat...
Jeremiáš 42:1...zemským správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně Jochananana, syna Kareachova, a...
Jeremiáš 43:4...A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádnývojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |