Voje

Hledám varianty 'voje' [ voje (1) voj (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 10:25...Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova...
Numeri 22:41...ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm...
Numeri 23:13...podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho...
Deuteronomium 25:18...jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti...
Jozue 6:9...na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal:...
Jozue 6:13... Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. I druhého...
Jozue 8:13...mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně...
Soudců 20:33... je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v...
Soudců 20:41...k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma...
Joel 2:20...vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho...

Slova obsahující voje: dvoje (4) svoje (34) tvoje (21) voje (1) vojenské (4) vojensky (1) vojenských (4) vojenští (1) vojevůdce (19) vojevůdcem (3) vojevůdci (3) vojevůdcích (2) vojevůdců (4) vojevůdcům (1) závoje (1) závojem (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |