Vnučka

Hledám varianty 'vnučka' [ vnučky (1) vnučku (2) vnučkou (1) vnučka (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 36:2... dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovuvnučku Hivejce Cibeona, a Izmaelovu dceru Basematu, sestru...
Genesis 36:14...porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anovavnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach. Toto jsou kmeny...
Genesis 36:39...Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredovavnučka Me-zahabova. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle...
Genesis 46:7...synové i vnukové přišli s ním, také jeho dceryvnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo....
Leviticus 18:10...mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s ...
Leviticus 18:17...se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval, je to dcera jejího syna...
2. Královská 8:26...jeden rok. Jeho matka se jmenovala Ataliavnučka izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby...
1. Letopisů 1:50...Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredovavnučka Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly...
2. Letopisů 22:2...jeden rok. Jeho matka se jmenovala Ataliavnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |