Vnikli

Hledám varianty 'vnikli' [ vniknou (1) vnikne (2) vniklo (1) vnikli (3) vnikla (2) vnikl (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 7:28...kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezouvniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do...
Numeri 5:22...a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín...
Jozue 6:5...mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův,...
Jozue 6:20...mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše,...
Jozue 8:19...záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místaVnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži...
Soudců 3:22...stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřel, protože mu...
2. Samuel 4:7...pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k...
Žalmy 109:18...si proklínání, jak voda se mu vsáklo do tělavniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako...
Přísloví 21:22...život, spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo...
Jeremiáš 9:20...žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala oknyvnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic a...
Jeremiáš 51:51...stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |