Vnesena

Hledám varianty 'vnesena' [ vnést (1) vnesli (4) vnesla (1) vnesl (3) vnesete (1) vneseš (1) vnesena (2) vnese (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 26:33...stříbrných patkách. zavěsíš oponu na sponyvneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude...
Exodus 40:21...sochory a seshora ji přikryl slitovnicí. Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu....
Leviticus 10:18...obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém...
Leviticus 16:12...nabere jemně drcené kadidlo z vonných látekvnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo...
Leviticus 16:15...zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako...
Leviticus 16:27...hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření,...
1. Samuel 5:2...ji z Eben-ezeru do Ašdodu. Pak ji vzalivnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona....
1. Královská 8:6...spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do...
1. Královská 15:15...srdce bylo po celý jeho život oddáno HospodinuVnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní...
1. Letopisů 22:19...Hospodinovy smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." ...
2. Letopisů 5:7...počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do...
2. Letopisů 15:18...po celý svůj život měl srdce oddané HospodinuVnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou...
Jeremiáš 15:16... ihned jsem je sněd, tvá slova potěšilavnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím...
Lukáš 5:18...na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj, ale když kvůli davu...
Skutky 7:45...Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |