Vnějším

Hledám varianty 'vnějším' [ vnějšímu (4) vnějším (3) vnějších (1) vnějšího (6) vnější (19) ]. Nalezeny 33 verše.
2. Samuel 18:24...předběhl. David právě seděl mezi vnitřnívnější branou. Na střechu hradební brány vystoupila hlídka,...
1. Královská 6:5...zužující se okénka s mřížovím. Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď a...
1. Královská 6:6...prostřední 6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby...
1. Královská 6:29...tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřnívnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola...
2. Královská 16:18...trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova chrámu. Ostatní...
2. Letopisů 32:5...hradbě, postavil na věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě Davidově a...
2. Letopisů 33:14...poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon...
Nehemiáš 11:16...předních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš,...
Ester 6:4... "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel Haman,...
Ezechiel 10:5...slávy. Šelest cherubích křídel se rozléhal vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh...
Ezechiel 40:5...jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů...
Ezechiel 40:17...byly palmové ornamenty. Poté uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési...
Ezechiel 40:20...k severu. Muž změřil délku i šířku severní brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně...
Ezechiel 40:27...do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřilvnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na...
Ezechiel 40:31...široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácenávnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo...
Ezechiel 40:34...dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácenávnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s...
Ezechiel 40:37...dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácenávnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s...
Ezechiel 41:9...komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktůVnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené...
Ezechiel 41:17...svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřnívnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech...
Ezechiel 41:25...cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. Na bočních...
Ezechiel 42:1...byly římsy. Poté odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde přivedl k budově s místnostmi, jež...
Ezechiel 42:3...loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění vnějšího nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou....
Ezechiel 42:7...spodních místností přes ty prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél...
Ezechiel 42:8...v délce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to...
Ezechiel 42:9...vedla chodba, do níž se na východě vcházelovnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji...
Ezechiel 42:14...dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých...
Ezechiel 44:1...Panovník Hospodin." Poté znovu přivedlvnější bráně svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená....
Ezechiel 44:19... v čem by se potili. Kdykoli budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lid, svléknou si roucha, ve kterých...
Ezechiel 46:20...budou péci moučné oběti, aby je nevynášeli do vnějšího nádvoří, a neposvěcovali tak lid." Poté odvedl...
Ezechiel 46:21... a neposvěcovali tak lid." Poté odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v...
Ezechiel 47:2...branou ven a vedl okolo k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula...
Ezechiel 48:30...podíly, praví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů...
1. Petr 3:3...a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých účesech, zlatých špercích a...

Slova obsahující vnějším: vnějším (3) vnějšímu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |