Vliv

Hledám varianty 'vliv' [ vlivem (3) vliv (4) vlito (1) vlila (1) vlije (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 23:2...v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při...
2. Letopisů 26:8... k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil věže nad...
2. Letopisů 26:15...zakoušel neobyčejnou pomoc, získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl....
Ester 9:4...se šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele...
Job 15:29... Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho...
Ezechiel 47:8...Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka...
Skutky 3:7...ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi...
Efeským 1:19...nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu,...
Efeským 2:2...kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní...
Zjevení 14:10...bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a...

Slova obsahující vliv: ovlivnili (1) vliv (4) vlivem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |