Vlevo

Hledám varianty 'vlevo' [ vlevo ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 13:9...celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot...
Numeri 22:26...soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si...
1. Královská 7:21...předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. Vrchol...
2. Královská 23:8...Jošuy (když se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v...
Nehemiáš 8:4... Šema, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš, Maasejášvlevo Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadana,...
Přísloví 4:27...pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej...
Zachariáš 4:3...stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co...
Zachariáš 4:11...se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravovlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty...
Zachariáš 12:6...a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém...
Skutky 21:3...jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáli v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |