Vlídností

Hledám varianty 'vlídností' [ vlídností (3) vlídnosti (2) vlídnost (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 90:17...tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheřeVlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich...
Přísloví 31:26...den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem...
Izaiáš 26:10...se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost lumpovi, spravedlnosti se neučí; v zemi práva pak...
Skutky 24:4...nezdržoval, prosím, abys nás krátce vyslyšelvlídností sobě vlastní. Shledali jsme, že tento muž je...
2. Korintským 10:1...nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnostivlídnosti Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v...
Filipským 4:5...říkám: Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za...
2. Timoteus 2:25...přívětivý a snášenlivý a být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k...
Titus 3:2... laskaví a vůči všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a...
1. Petr 3:16...se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšemvlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |