Vlídné

Hledám varianty 'vlídné' [ vlídným (1) vlídný (1) vlídní (1) vlídném (1) vlídné (1) vlídná (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Přísloví 15:1... prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu.  Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv....
Galatským 6:1...mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl...
Koloským 4:6...využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, víte, jak máte mluvit s každým...
1. Tesalonickým 2:7...mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka, jež kojí své děti v náručí. Tolik nám na...
1. Timoteus 3:3...učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará...
Jakub 3:13...to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a...
Jakub 3:17...je shůry, je ale především čistá, dále pokojnávlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce,...
1. Petr 2:18...se podřizujte svým pánům - nejenom dobrýmvlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému...

Slova obsahující vlídné: vlídné (1) vlídném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |