Vládnoucí

Hledám varianty 'vládnoucí' [ vládnoucích (4) vládnoucí (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Letopisů 5:18...bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečemvládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli válku s...
1. Letopisů 12:9...tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských...
2. Letopisů 14:7...mužů s pavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítem a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy...
2. Letopisů 25:5...a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužůvládnoucích kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak...
Izaiáš 49:7...lidé pohrdají a národy si ho oškliví, služebníku vládnoucích: Králové povstanou, uvidí, a velmoži se...
Jeremiáš 17:25...tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se...
Jeremiáš 22:4... budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s...
Ezechiel 26:17... obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu...
Římanům 13:1... ale přemáhej zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže...

Slova obsahující vládnoucí: vládnoucí (5) vládnoucích (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |