Vláčí

Hledám varianty 'vláčí' [ vláčí (2) vláčet (2) vláčeli (2) vláčel (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 15:20...bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to půjde. Ty se...
Nehemiáš 9:30... slyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale...
Izaiáš 28:24...oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje brázdyvláčí pole své? Copak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr,...
Jeremiáš 15:3... praví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu...
Jeremiáš 50:6...ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami. Trmáceli se po horách a po kopcích;...
Ozeáš 10:11...a Efraima poženu: Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem...
Jakub 2:6...to přitom právě bohatí, kdo vás utiskujevláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |