Vkládali

Hledám varianty 'vkládali' [ vkládat (3) vkládali (2) vkládal (4) vkládají (1) vkládá (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 4:15... bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvitvkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho...
Ezdráš 5:8...Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama....
Matouš 19:13..." Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na  vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš...
Matouš 19:15...- vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu...
Marek 10:16... nikdy do něj nevejde." Potom je bral do náručívkládal na ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na...
Marek 16:18...něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán...
Lukáš 4:40...západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s...
Skutky 6:6...je před apoštoly a ti na po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v...
Skutky 8:17...byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha svatého....
Skutky 9:12...spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němuvkládá na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane,...
Skutky 15:28...jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |