Vkládání

Hledám varianty 'vkládání' [ vkládání (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Skutky 8:18...Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy:...
1. Timoteus 4:14... který je v tobě; byl ti dán skrze proroctvívkládání rukou staršovstva. O tom přemýšlej, v tom zůstávej...
2. Timoteus 1:6...rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha...
Židům 6:2...z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtechvkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |