Visí

Hledám varianty 'visí' [ visí (6) viset (5) viseli (2) visel (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 28:66...oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš strachovat, nikdy...
Jozue 8:29... dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo...
Jozue 10:26...a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal,...
2. Samuel 18:9...za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil...
2. Samuel 18:10...oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi...
Job 15:22... Nevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho...
Žalmy 119:109...a vyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi...
Izaiáš 22:24...chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a...
Izaiáš 33:23... Hospodin je náš král a spasitel! Ochable visí tvoje lanoví, stožár se viklá, plachty svěšeny; jednou...
Jeremiáš 47:3...Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť přišel den, kdy všichni Filištíni...
Lukáš 19:48...ale, jak to provést, protože všechen lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lid v chrámě a...
Lukáš 23:38...říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL....
Lukáš 23:39... ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i...
Skutky 28:4...žárem. Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had, říkali si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil...
Galatským 3:13...za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v...

Slova obsahující visí: nezávisí (1) souvisí (1) visí (6) visící (1) závisí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |