Vinobraní

Hledám varianty 'vinobraní' [ vinobraním (1) vinobraní (13) ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 25:5... nežni a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok odpočinku. To, co země v...
Leviticus 25:11... a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté....
Leviticus 26:5...sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní do setí. Svůj chléb budete jíst do...
Soudců 8:2...snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do...
Soudců 9:27... sklízeli hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a...
Izaiáš 16:9... Eleale a Chešbone, vždyť nad tvou skliznívinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselí a jásot v...
Izaiáš 24:13...národy - jako když se češou olivy, jako když po vinobraní zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostí,...
Izaiáš 32:10...dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijeteVinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde. Vy...
Jeremiáš 48:32...po Jaezer; teď ale na tvé zralé hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo veselí a jásot v zahradách...
Ozeáš 2:11...obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnu i svůj len, jimiž...
Micheáš 7:1... že jste můj lid!" Běda mi! Jsem jako sběrač po vinobraní, jak ten, kdo paběrkuje po sklizni - nezůstal ani...
Matouš 21:34...a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali...
Marek 12:2...vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od nich převzal...

Slova obsahující vinobraní: vinobraní (13) vinobraním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |