Viníky

Hledám varianty 'viníky' [ viníky (3) viníkům (1) viníkovi (2) viníka (5) viník (2) viníci (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 22:8...spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když...
Numeri 35:23...kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak...
Deuteronomium 25:1...Soudci zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce...
Deuteronomium 25:2...je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým...
1. Královská 8:32... Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a...
2. Letopisů 6:23...a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys...
Izaiáš 53:12... protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se...
Matouš 6:12...odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od...
Lukáš 13:4...které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám,...
2. Korintským 7:11... jakou touhu a horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci...
2. Korintským 7:12... Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému, ale spíše kvůli tomu, aby...
Galatským 2:18...předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl...
Jakub 2:9...předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |