Vhodil

Hledám varianty 'vhodil' [ vhozen (3) vhodil (3) vhodí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 2:21..." Když mu to přinesli, šel k vodnímu pramenivhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji...
Jeremiáš 36:23...čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízlvhodil do ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý...
Matouš 3:10...strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťatvhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodou k pokání, ale ten...
Matouš 7:19...strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťatvhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci...
Matouš 13:50...Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivýchvhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů....
Lukáš 3:9...strom, který nenese dobré ovoce, bude poraženvhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy...
Zjevení 14:19...anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno zeměvhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |