Veslaři

Hledám varianty 'veslaři' [ veslaři (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 33:21...široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loďveslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš...
Ezechiel 27:8...elišského ostrova. Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš...
Ezechiel 27:26...jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn!...
Ezechiel 27:29...zachvějí, tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |