Velkolepé

Hledám varianty 'velkolepé' [ velkolepým (1) velkolepý (2) velkolepou (2) velkolepé (4) velkolepá (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 50:9...kraji. Jely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž...
Exodus 15:6...klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí!...
2. Samuel 7:21...srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo...
1. Letopisů 17:19...svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha...
2. Letopisů 1:1... Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele...
Izaiáš 28:29...pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti! Běda Arieli, Arieli - městu, v...
Daniel 8:5... hle, od západu uháněl přes celou zemi kozelvelkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile...
Daniel 8:8...něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi...
1. Petr 1:8...přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnouvelkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry -...
2. Petr 1:17...slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němuvelkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |