Velkokrále

Hledám varianty 'velkokrále' [ velkokrále ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 18:28...začal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od...
Izaiáš 36:13...hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od...
Ozeáš 5:13... tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit...
Ozeáš 10:6...samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben, vlastní plány...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |