Velikonočního

Hledám varianty 'velikonočního' [ velikonočními (1) velikonočních (2) velikonočního (4) velikonoční (7) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Letopisů 30:15...Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a levité se zastyděli,...
2. Letopisů 30:17... Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité, aby je posvětili Hospodinu....
2. Letopisů 30:18...i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle předpisů....
2. Letopisů 35:1...pak v Jeruzalémě slavil Hod beránka HospodinuVelikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního...
2. Letopisů 35:6...rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte velikonoční beránky a připravujte je pro své bratry podle...
2. Letopisů 35:7...z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního...
2. Letopisů 35:8... správcové Božího chrámu, věnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300 býčků. Levitští předáci -...
2. Letopisů 35:9... Jehiel a Jozabad - věnovali levitům 5 000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno...
Matouš 26:17...učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému...
Marek 14:12...dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme...
Lukáš 22:8...a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránkavelikonoční večeři." "Kde ho máme připravit?" zeptali se...
Jan 13:1... tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec." Před Velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle,...
1. Korintským 5:7...novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |