Velením

Hledám varianty 'velením' [ velením (3) velení (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 10:10...je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům....
1. Letopisů 11:6...první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala...
1. Letopisů 12:33...Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se ...
1. Letopisů 19:11...proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům....
2. Letopisů 26:11...kancléřem Jehielem a správcem Maasejášem pod velením Chananiáše, jednoho z královských vojevůdců. Vůdců...
2. Letopisů 26:13...bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených...
Nehemiáš 7:2... byli ustanoveni strážní, zpěváci a levitéVelení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a...
Matouš 8:9...uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když...
Lukáš 7:8...uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |