Velebnost

Hledám varianty 'velebnost' [ velebnosti (5) velebnost (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 32:3... Jméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé,...
1. Letopisů 29:11...Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádheravelebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine,...
Žalmy 68:35...Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve...
Žalmy 145:5...činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávěvelebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích. hovoří...
Daniel 4:27...jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl...
Daniel 4:33... vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy našli moji rádcové a velmoži, byl jsem...
Daniel 5:18...Nabukadnezarovi království, velikost, slávuvelebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní...
Židům 1:3...o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. Tento Syn o tolik převyšuje anděly...
Židům 8:1...takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem pravé svatyně -...
Juda 1:25...jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista slávavelebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny...

Slova obsahující velebnost: velebnost (5) velebnosti (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |