Veřejemi

Hledám varianty 'veřejemi' [ veřejích (2) veřejí (5) veřeji (1) veřejemi (2) veřeje (7) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 12:7...zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou...
Exodus 12:22...misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého...
Exodus 12:23...bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci...
Exodus 21:6...přivede před Boha; přivede ho ke dveřím neboveřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho...
Deuteronomium 6:9...na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 11:20...po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i...
Soudců 16:3...popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je na...
1. Samuel 1:9...potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz...
Přísloví 8:34...v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se...
Izaiáš 6:4...všechnu zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda...
Izaiáš 57:8... abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko ode ses...
Ezechiel 41:21... nad vchod. Chrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3...
Ezechiel 43:8...králů. Kladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala...
Ezechiel 45:19...vezme trochu krve z oběti za hřích a potře  veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje...
Ezechiel 46:2...skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |