Večerní

Hledám varianty 'večerní' [ večerní (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 18:29...stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď,...
1. Královská 18:36...kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine...
2. Královská 16:15...tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápalyvečerní moučné oběti - zápalnou a moučnou oběť za krále i...
2. Letopisů 31:3...jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o sobotách, novoluních a slavnostech, jak...
Ezdráš 3:3...na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice rannívečerní zápalné oběti. Slavili také Svátek stánků, jak je...
Ezdráš 9:4...zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha...
Ezdráš 9:5...navrátilců shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále...
Žalmy 30:6...chvíli, jeho přízeň však celý život provázíVečerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!...
Žalmy 141:2...! Kéž je modlitba před tebou kadidlemvečerní obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým ústům,...
Daniel 9:21...spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo to v době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem...
Sofoniáš 3:3...velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |