Vdávají

Hledám varianty 'vdávají' [ vdávat (5) vdávaly (3) vdávají (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 29:26...jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában....
Numeri 36:6...Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského...
Nehemiáš 10:31...našeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami...
Matouš 24:38...ve dnech před potopou jedli a pili, ženili sevdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si...
Marek 12:25... lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že...
Lukáš 17:27...i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili sevdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla...
Lukáš 20:34...jim odpověděl: "Synové tohoto věku se ženívdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a...
Lukáš 20:35...věku a vzkříšení z mrtvých, se ale ženitvdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž...
1. Timoteus 5:14...se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli...

Slova obsahující vdávají: nevdávají (1) vdávají (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |