Varováním

Hledám varianty 'varováním' [ varováním (2) varování (10) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Královská 6:10...na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a...
Ezechiel 3:17... Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim  varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho...
Ezechiel 3:21...přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka...
Ezechiel 5:15...své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškemvarováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To...
Ezechiel 33:4... Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na...
Ezechiel 33:5...na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování,...
Ezechiel 33:7... Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim  varování. Když řeknu ničemovi: ‚Ničemo, musíš zemřít,' ale...
Malachiáš 2:1...jméno je obávané mezi národy! Teď tedy, kněžívarování pro vás: Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se...
Malachiáš 2:4...vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována smlouva s Levim, praví...
Marek 1:43...čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale...
Juda 1:7...smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |