Valem

Hledám varianty 'valem' [ valy (1) valem (2) val (8) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Samuel 20:15... Navršili k městu násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo...
2. Královská 25:1...před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále...
Job 19:12...šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům...
Kazatel 9:14... a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou...
Izaiáš 26:1...Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid,...
Jeremiáš 52:4...před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády...
Ezechiel 4:2...je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a...
Ezechiel 17:17... babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou,...
Ezechiel 21:27...proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu...
Ezechiel 26:8...vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří...
Lukáš 19:43...na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ze všech stran a srovnají ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |