Vařily

Hledám varianty 'vařily' [ vařit (3) vařily (2) vařilo (3) vařili (2) vaří (1) vař (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 16:23...sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si nechte do...
Leviticus 6:21...látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné...
Numeri 11:8...ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždířivařili v hrnci nebo z pekli chlebové placky. Chuť měla...
1. Samuel 2:13...zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy...
1. Samuel 8:13...a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší...
2. Letopisů 35:13...na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v hrncích, kotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi...
Pláč 4:10...kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl...
Ezechiel 24:5... Naskládej pod něj polena a pak to prudce vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 46:20... Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci...
Ezechiel 46:24...jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu...
Zachariáš 14:21... Všichni obětující budou přicházet, brát si jevařit v nich. V onen den nebude v chrámu Hospodina...

Slova obsahující vařily: uvařily (1) vařily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |