Vůdcům

Hledám pøesnì 'vůdcům'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114)
Numeri 32:2...přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovivůdcům obce: "Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale...
Jozue 9:18... Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá...
Jozue 21:1...mstitele, dokud se nepostaví před obec.  Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k...
1. Letopisů 15:16...na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a...
1. Letopisů 22:17...s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není...
Daniel 9:6... kteří ve tvém jménu mluvili k našim králůmvůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě, Pane...
Daniel 9:8... Hanba nám, Hospodine - nám, našim králůmvůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti...
Jan 18:36...by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. království ale není odsud." "Takže jsi král?"...

Slova obsahující vůdcům: vojevůdcům (1) vůdcům (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |