Všemožnou

Hledám varianty 'všemožnou' [ všemožnými (2) všemožným (1) všemožných (2) všemožný (1) všemožnou (4) všemožné (10) všemožná (2) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 1:21...ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludyvšemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i...
Genesis 1:25... Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytkavšemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré....
Genesis 6:20...různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde...
Genesis 7:14...ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Onivšemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i...
Exodus 1:14...jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlamivšemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně...
1. Samuel 4:8...bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se,...
2. Královská 4:13... Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě...
2. Letopisů 15:6...i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením. Vy se však vzchopte a nepolevujte,...
2. Letopisů 32:27...stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítůvšemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje, chlévy...
2. Letopisů 32:28... Měl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a...
2. Letopisů 36:14...i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak...
Nehemiáš 13:15...a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíkyvšemožné náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty...
Nehemiáš 13:16... Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi rybyvšemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v...
Přísloví 1:13...je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámyVšemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme...
Izaiáš 22:24...jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonkůvšemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den,...
Ezechiel 18:24...a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky,...
Sofoniáš 2:14...poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhat v němvšemožná zvěř v celých zástupech. Pelikán a výr budou...
Matouš 23:27...krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostívšemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví...
Skutky 10:12... jak se za čtyři cípy spouští na zem. V byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci....
Římanům 7:8...kterou mu to přikázání skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám...
Efeským 4:19... Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |