Všelijakých

Hledám varianty 'všelijakých' [ všelijakými (2) všelijakým (2) všelijakých (1) všelijakého (1) všelijaké (6) všelijaká (1) všelijací (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 2:9...zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně...
Genesis 24:10...velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do mezopotamského Aramu k...
Exodus 35:22...přinášeli spínadla, náušnice, prsteny, náramkyvšelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu...
Píseň 4:14... s nardem a šafránem, s puškvorcem a skořicí, se všelijakým kořením, s myrhou a aloí a nejlepšími balzámy....
Ezechiel 5:11...Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, sám jako...
Ezechiel 8:10...se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly...
Ezechiel 27:18...tebou vede obchody kvůli množství tvého zbožívšelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou...
Ezechiel 31:13...a nechaly ho být. Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. To...
Zachariáš 8:23...V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy:...
Matouš 5:11...budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte,...
2. Timoteus 3:6... kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené...
Židům 13:9...tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |