Všímej

Hledám varianty 'všímej' [ všímejte (5) všímej (7) všímáme (1) všímám (1) všímali (1) všímá (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Job 41:20... Šípy ho nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání...
Žalmy 37:37...ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na poctivévšímej si upřímných - budoucnost patří pokojným. Všichni...
Žalmy 78:1... lide můj, mému učení, slov, která mluvímvšímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti...
Žalmy 86:6...Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš...
Žalmy 138:6... je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky o nadutcích. I když procházím soužením...
Izaiáš 53:3...tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení...
Izaiáš 66:2...učinil, a tak všechno vzniklo, praví HospodinVšímám si ale ztrápených a v duchu zkroušených, kteří se...
Ezechiel 40:4..."pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl...
Ezechiel 44:5... "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co...
Ageus 2:15...vším, co dělají a co tu obětují - je to nečistéVšímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím,...
Ageus 2:18... a přesto jste na nedbali, praví HospodinVšímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od...
1. Korintským 12:23... které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné...
Filipským 3:17...držme. Bratři, následujte společně můj příkladvšímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž...
1. Timoteus 4:16... v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rostešVšímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá...
Židům 13:7...na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovovšímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z...

Slova obsahující všímej: nevšímej (2) všímej (7) všímejte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |