Vřed

Hledám varianty 'vřed' [ vředy (9) vředům (1) vředů (1) vředu (3) vřed (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 9:9...i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z pece, postavili se...
Exodus 9:10...vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani...
Exodus 9:11...vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na...
Leviticus 13:18...jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý...
Leviticus 13:19...na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí...
Leviticus 13:20...nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že...
Leviticus 13:23...zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži...
Deuteronomium 28:27... kdo by je odháněl. Hospodin raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy...
Deuteronomium 28:35... na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě....
2. Královská 20:7...hroudu fíků." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal:...
Job 2:7...odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se střepem...
Izaiáš 38:21...řekl: "Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu...
Ozeáš 5:12...usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak...
Lukáš 16:20...jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho...
Lukáš 16:21...boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do...
Zjevení 16:2...se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo...
Zjevení 16:11...se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků. Šestý pak...

Slova obsahující vřed: vřed (4) vředovitého (1) vředu (3) vředů (1) vředům (1) vředy (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |