Vřava

Hledám varianty 'vřava' [ vřavy (2) vřavě (2) vřava (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 42:25... a tak na vylil svůj hrozný hněv - válečné vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozuměli;...
Jeremiáš 10:22... přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali...
Amos 1:14...Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice. Jejich...
Amos 2:2...pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a troubení. Odstraním z jeho středu...
Abakuk 3:2...těch letech je znovu zjev, na slitování se v  vřavě rozpomeň! Z Temanu přichází Bůh, Svatý přichází z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |