Věznitelů

Hledám varianty 'věznitelů' [ věznitelů (6) věznitelé (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 8:47...by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali...
1. Královská 8:48...jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě a...
1. Královská 8:50...vzpoury proti tobě a daruj jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid,...
2. Letopisů 6:37...by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali...
2. Letopisů 6:38...jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by...
2. Letopisů 30:9...k Hospodinu, vaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a vrátí se do této země. Hospodin, váš...
Žalmy 137:3...jsme odložili citery a zavěsili je na vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |