Větrná

Hledám varianty 'větrná' [ větrných (3) větrnou (1) větrná (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 22:11...zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho...
Žalmy 18:11...zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný...
Žalmy 104:3...vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou...
Ezechiel 1:4... Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený...
Ezechiel 13:11... budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš...
Ezechiel 13:13...Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve...
Marek 4:37... Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se naplňovala...
Lukáš 8:23...on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |