Věrné

Hledám pøesnì 'věrné'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: věrnými (1) věrným (13) věrných (6) věrný (47) věrnou (2) věrní (15) věrnému (2) věrného (7) věrné (8) věrná (3)
Exodus 18:21...si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muževěrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov...
Žalmy 25:10...své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavévěrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno...
Žalmy 31:24...Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají...
Žalmy 101:6... Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpímVěrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít....
Žalmy 119:86...mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledíVěrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci pronásledují,...
Izaiáš 1:21...promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a...
Izaiáš 1:26...potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnostiVěrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní...
1. Timoteus 3:11...ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře...

Slova obsahující věrné: nevěrné (2) věrné (8) věrného (7) věrnému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |