Věno

Hledám varianty 'věno' [ věno (4) věnem (1) věna (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 34:12...dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu...
Exodus 22:15...pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec...
Exodus 22:16...mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech naživu...
1. Samuel 18:25..."Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad...
1. Královská 9:16...ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun...
Micheáš 1:14... S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe zklamání králů...

Slova obsahující věno: dřevěnou (1) nevěnoval (2) věno (4) věnoval (8) věnovala (1) věnovali (11) věnovalo (1) věnována (1) věnované (2) věnovat (9) vyhověno (2) vystavěno (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |