Věnec

Hledám varianty 'věnec' [ věnec (12) věnci (1) věncem (4) věnce (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 25:11...čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k...
Exodus 25:24...jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a...
Exodus 25:25...na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které...
Exodus 30:3...dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva...
Exodus 30:4...rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a...
Exodus 37:2...čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím...
Exodus 37:11...jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a...
Exodus 37:12...na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil...
Exodus 37:26...dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva...
Exodus 37:27...rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a...
1. Královská 7:17...sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížovánímvěnci z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi...
1. Královská 7:29...rámech nad lvy a býky i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových...
1. Královská 7:30...umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách věnce. Ze stojanu vyčnívalo na loket vysoké prstencové ústí...
1. Královská 7:36...cherubů, lvů a palem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně...
Přísloví 1:9... od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém...
Izaiáš 61:3...plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv...
Izaiáš 61:10...pláštěm spravedlnosti zahalil jako ženichavěncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky. Tak jako...
1. Korintským 9:25... přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto...
2. Timoteus 2:5...nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce...
1. Petr 5:4...se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |