Vědomí

Hledám varianty 'vědomí' [ vědomí (9) vědomi (2) vědom (5) ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 5:4...nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když se...
Numeri 5:13... kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti...
Job 13:18...v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou...
Kazatel 11:9...srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát....
Jeremiáš 42:19...Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami...
Jeremiáš 42:22... s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se...
Jeremiáš 44:19...s jejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem...
Ezechiel 36:32...vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome...
Daniel 3:18...i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše,...
Ozeáš 8:4... Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté...
Matouš 10:29...Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy...
Lukáš 2:43...a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně,...
Jan 13:3...Šimona Iškariotského, že ho zradit. Ježíšvědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel...
Jan 18:4...tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíšvědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy:...
Filemon 1:14...tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale...
Židům 10:34...a s radostí jste snesli ztrátu svého majetkuvědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství....

Slova obsahující vědomí: neuvědomí (1) nevědomí (1) svědomí (41) svědomím (3) uvědomí (9) vědomí (9) vědomím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |