Vědom

Hledám varianty 'vědom' [ vědomí (9) vědomi (2) vědom (5) ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 5:4...nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když se...
Numeri 5:13... kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti...
Job 13:18...v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou...
Kazatel 11:9...srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát....
Jeremiáš 42:19...Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami...
Jeremiáš 42:22... s čím za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se...
Jeremiáš 44:19...s jejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem...
Ezechiel 36:32...vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome...
Daniel 3:18...i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše,...
Ozeáš 8:4... Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté...
Matouš 10:29...Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy...
Lukáš 2:43...a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně,...
Jan 13:3...Šimona Iškariotského, že ho zradit. Ježíšvědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel...
Jan 18:4...tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíšvědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy:...
Filemon 1:14...tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale...
Židům 10:34...a s radostí jste snesli ztrátu svého majetkuvědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství....

Slova obsahující vědom: neuvědomí (1) nevědomě (1) nevědomému (1) nevědomí (1) nevědomky (1) nevědomost (1) nevědomosti (8) nevědomostí (1) nevědomých (2) nevědomým (1) svědomí (41) svědomím (3) svědomitě (8) svědomitěji (1) svědomitost (1) uvědom (3) uvědomí (9) uvědomil (5) uvědomili (5) uvědomit (2) uvědomoval (1) uvědomte (2) vědom (5) vědomě (2) vědomi (2) vědomí (9) vědomím (3) vědomost (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |